Katamaranom od Splita do Dubrovnika

Od 2. svibnja 2016. godine ponovo se uspostavlja katamaranska linija od Splita do Dubrovnika sa pristajanjem na Braču, Hvaru, Korčuli i Mljetu. Sigurno je da će i ova nova linija naići na dobar prijem i kod turista ali i domaćeg stanovništva.
Red plovidbe katamarana Split-Dubrovnik za sezonu 2016